Les Phycitinae de France (Famille des Pyralidae)

Liste des 191 espèces et des 6 sous-espèces :

Tribu Phycitini

Acrobasis

Alophia

Amphithrix

Ancylosis

Apomyelois

Asalebria

Asarta

Asartodes

Assara

Bradyrrhoa

Cadra

Catastia

Ceutholopha

Comotia

Cremnophila

Delplanqueia

Denticera

Dioryctria

Eccopisa

Elegia

Ephestia

Epischidia

Epischnia

Episcythrastis

Etiella

Eucarphia

Eurhodope

Euzophera

Euzopherodes

Faveria

Glyptoteles

Gymnancyla

Homoeosoma

Huertasiella

Hypochalcia

Isauria

Laodamia

Lymphia

Megasis

Melathrix

Merulempista

Metallostichodes

Myelois

Myrlaea

Nephopterix

Nyctegretis

Oncocera

Ortholepis

Oxybia

Pempelia

Pempeliella

Phycita

Phycitodes

Pima

Plodia

Pseudacrobasis

Psorosa

Pterothrixidia

Pyla

Rhodophaea

Salebriopsis

Sciota

Seeboldia

Selagia

Trachonitis

Tsaraphycis

Uncinus

Vitula

Zophodia

Tribu Anerastiini

Anerastia

Coenochroa

Ematheudes

Hypsotropa

Paraemmalocera

Saluria

Valdovecaria

Tribu Cryptoblabini

Cryptoblabes