Les Olethreutinae de France (Famille des Tortricidae)

Liste des 410 espèces et des 2 sous-espèces :

Tribu Eucosmini

Acroclita

Barbara

Clavigesta

Crocidosema

Epiblema

Epinotia

Eriopsela

Eucosma

Gibberifera

Gravitarmata

Gypsonoma

Lepteucosma

Notocelia

Pelochrista

Phaneta

Pseudococcyx

Retinia

Rhopobota

Rhyacionia

Spilonota

Thiodia

Thiodiodes

Zeiraphera

Tribu Enarmoniini

Ancylis

Enarmonia

Eucosmomorpha

Tribu Olethreutini

Apotomis

Argyroploce

Aterpia

Bactra

Capricornia

Celypha

Cymolomia

Endothenia

Eudemis

Hedya

Lobesia

Lobesiodes

Metendothenia

Olethreutes

Orthotaenia

Paralobesia

Pelatea

Piniphila

Pristerognatha

Pseudohermenias

Pseudosciaphila

Selenodes

Sericoris

Stictea

Tribu Grapholitini

Corticivora

Cydia

Dichrorampha

Grapholita

Lathronympha

Pammene

Selania

Strophedra

Thaumatotibia