Les Pyralinae de France (Famille des Pyralidae)

Liste des 32 espèces :

Tribu Pyralini

Aglossa

Bostra

Hypsopygia

Loryma

Maradana

Pyralis

Stemmatophora

Synaphe

Tretopteryx

Tribu Endotrichini

Endotricha

Tribu Hypotiini

Hypotia