Les Ennominae de France (Famille des Geometridae)

Liste des 203 espèces et des 51 sous-espèces :

Tribu Abraxini

Abraxas

Ligdia

Tribu Boarmiini

Adactylotis

Aethalura

Afriberina

Agriopis

Alcis

Apocheima

Arichanna

Ascotis

Athroolopha

Biston

Bupalus

Calamodes

Chemerina

Cleora

Cryopega

Deileptenia

Ecleora

Ectropis

Ekboarmia

Ematurga

Erannis

Eumannia

Eurranthis

Fagivorina

Hypomecis

Lycia

Nychiodes

Paraboarmia

Paradarisa

Parectropis

Peribatodes

Phigalia

Phigaliohybernia

Phyllometra

Sardocyrnia

Selidosema

Tephronia

Tribu Campaeini

Adalbertia

Campaea

Gerinia

Hylaea

Pungeleria

Tribu Theriini

Aleucis

Theria

Tribu Alsophilini

Alsophila

Tribu Gnophini

Angerona

Aspitates

Chariaspilates

Charissa

Cleorodes

Crocota

Dyscia

Elophos

Gnophos

Hypoxystis

Menophra

Odontognophos

Perconia

Psodos

Sciadia

Siona

Synopsia

Yezognophos

Tribu Apeirini

Apeira

Tribu Caberini

Cabera

Tribu Epionini

Cepphis

Epione

Opisthograptis

Pseudopanthera

Tribu Macariini

Chiasmia

Digrammia

Heliomata

Isturgia

Itame

Macaria

Narraga

Neognopharmia

Rhoptria

Tribu Prosopolophini

Colotois

Compsoptera

Tribu Ennomini

Crocallis

Ennomos

Odontopera

Ourapteryx

Selenia

Tribu Cassymini

Dicrognophos

Lomaspilis

Stegania

Tribu Epirranthini

Epirranthis

Tribu Baptini

Lomographa

Plesiomorpha

Tribu Onychorini

Onychora

Tribu Lithinini

Pachycnemia

Perigune

Petrophora

Tribu Hypochrosini

Plagodis