Les Noctuinae de France (Famille des Noctuidae)

Liste des 482 espèces et des 57 sous-espèces :

Tribu Noctuini

-> Sous-Tribu Agrotina

Actebia

Agrotis

Dichagyris

Eucoptocnemis

Euxoa

Peridroma

-> Sous-Tribu Noctuina

Anaplectoides

Cerastis

Chersotis

Coenophila

Diarsia

Epilecta

Epipsilia

Eugnorisma

Eugraphe

Eurois

Graphiphora

Lycophotia

Naenia

Noctua

Opigena

Paradiarsia

Paucgraphia

Protolampra

Rhyacia

Spaelotis

Standfussiana

Violaphotia

Xestia

-> Sous-Tribu Axyliina

Axylia

Ochropleura

Tribu Actinotiini

Actinotia

Chloantha

Hyppa

Tribu Xylenini

-> Sous-Tribu Xylenina

Agrochola

Anchoscelis

Atypha

Brachylomia

Cirrhia

Conistra

Eupsilia

Fissipunctia

Jodia

Leptologia

Lithophane

Orbona

Parastichtis

Propenistra

Spudaea

Sunira

Tiliacea

Xanthia

Xylena

-> Sous-Tribu Antitypina

Ammoconia

Ammopolia

Antitype

Aporophyla

Dasypolia

Dichonia

Dryobota

Dryobotodes

Evisa

Griposia

Mesogona

Mniotype

Polymixis

Scotochrosta

Trigonophora

-> Sous-Tribu Cosmiina

Atethmia

Cosmia

Dicycla

Enargia

Ipimorpha

-> Sous-Tribu Pseudohadenina

Eremohadena

Tribu Apameini

-> Sous-Tribu Apameina

Amphipoea

Apamea

Archanara

Arenostola

Calamia

Celaena

Chortodes

Coenobia

Crypsedra

Denticucullus

Eremobia

Globia

Gortyna

Helotropha

Hydraecia

Lateroligia

Lenisa

Litoligia

Luperina

Mesapamea

Mesoligia

Nonagria

Oligia

Oria

Pabulatrix

Photedes

Phragmatiphila

Protarchanara

Pseudluperina

Rhizedra

Sedina

Staurophora

Unchelea

-> Sous-Tribu Sesamiina

Sesamia

Tribu Hadenini

-> Sous-Tribu Discestrina

Anarta

Cardepia

Coranarta

-> Sous-Tribu Mamestrina

Ceramica

Conisania

Hada

Hecatera

Lacanobia

Mamestra

Melanchra

Papestra

Sideridis

-> Sous-Tribu Clemathadina

Clemathada

-> Sous-Tribu Hadenina

Enterpia

Hadena

-> Sous-Tribu Poliina

Pachetra

Polia

Tribu Orthosiini

Anorthoa

Egira

Orthosia

Panolis

Perigrapha

Tribu Dypterygiini

Anthracia

Chlorothalpa

Dypterygia

Heterophysa

Mormo

Polyphaenis

Thalpophila

Trachea

Tribu Caradrinini

-> Sous-Tribu Athetiina

Athetis

Proxenus

-> Sous-Tribu Caradrinina

Caradrina

Charanyca

Chilodes

Hoplodrina

Rusina

Tribu Phlogophorini

Auchmis

Euplexia

Phlogophora

Pseudenargia

Tribu Glottulini

Brithys

Tribu Tholerini

Cerapteryx

Tholera

Tribu Episemini

Cleoceris

Episema

Leucochlaena

Ulochlaena

Tribu Elaphriini

Elaphria

Tribu Eriopygini

Eriopygodes

Lasionhada

Tribu Leucaniini

Leucania

Mythimna

Senta

Tribu Pseudeustrotiini

Pseudeustrotia

Tribu Prodeniini

Spodoptera