Les Noctuinae de France (Famille des Noctuidae)

Liste des 136 espèces et des 27 sous-espèces :

Tribu Agrotini

-> Sous-Tribu Agrotina

Actebia

Agrotis

Dichagyris

Eucoptocnemis

Euxoa

-> Sous-Tribu Austrandesiina

Peridroma

Tribu Noctuini

-> Sous-Tribu Noctuina

Anaplectoides

Cerastis

Chersotis

Coenophila

Diarsia

Epilecta

Epipsilia

Eugnorisma

Eugraphe

Eurois

Graphiphora

Lycophotia

Naenia

Noctua

Opigena

Paradiarsia

Paucgraphia

Protolampra

Rhyacia

Spaelotis

Standfussiana

Violaphotia

Xestia

-> Sous-Tribu Axyliina

Axylia

Ochropleura