Entomologia experimentalis et applicata : n° 62 (1992)