Entomologia experimentalis et applicata : n° 53 (1989)