Entomologia experimentalis et applicata : n° 15 (1972)