Treballs de la Societat Catalana de Lepidopterologia : n° 17 (2021)