Sessió conjunta d'Entomología de la Institució catalana d'Historia natural i de la Societat catalana de Lepidopterología : n° 3 (1983)