Bibliographie

Résultats pour Noctuidae Europeae (14)

Auteur(s) Année Titre Volume
Yela (J. L.), Zahiri (R.)2011Phylogenetic overview of Noctuidae sensu lato. In Lymantriinae and Arctiinae including phylogeny and check list of the quadrifid Noctuoidea of Europe 13
Witt (Th. J.), Ronkay (L.)2011Lymantriinae - Arctiinae, including Phylogeny and Check List of the Quadrifid Noctuoidea of Europe 13
Fibiger (M.), Ronkay (L.), Yela (J. L.), Zilli (A.)2010Rivulinae, Boletobiinae, Hypenodinae, Araeopteroninae, Eublemminae, Herminiinae, Hypeninae, Phytometrinae, Euteliinae, and Micronoctuidae. Including supplement to volumes 1-11 12
Fibiger (M.)1990Noctuinae I 1
Fibiger (M.)1992Noctuidae II 2
Fibiger (M.)1997Noctuidae III 3
Hacker (H.), Ronkay (L.), Hreblay (M.)2002Hadeninae I 4
Ronkay (L.), Yela (J. L.), Hreblay (M.)2001Hadeninae II 5
Ronkay (G.), Ronkay (L.)1994Cuculliinae I 6
Ronkay (G.), Ronkay (L.)1995Cuculliinae II 7
Zilli (A.), Ronkay (L.), Fibiger (M.)2005Apameini 8
Fibiger (M.), Hacker (H.)2007Amphipyrinae - Xyleninae 9
Goater (B.), Ronkay (L.), Fibiger (M.)2003Catocalinae and Plusiinae 10
Fibiger (M.), Ronkay (L.), Steiner (A.), Zilli (A.)2009Pantheinae, Dilobinae, Acronictinae, Eustrotiinae, Nolinae, Bagisarinae, Acontiinae, Metoponiinae, Heliothinae and Bryophilinae 11